3 nycklar till motivation

8 nov, 2015 | Motivation | 0 Kommentarer

nycklar för motivationVad är egentligen motivation?

Är vissa människor mer motiverade än andra?
Vilka ingredienser bör finnas för att vi ska bli motiverade?
Kan jag öka min motivation?

3 nycklar till motivation

Motivation bygger enligt min erfarenhet på tre viktiga delar; värderingar, sinnestillstånd och mål.
Det fantastiska är att vi kan motivera oss och öka energin genom att träna upp dessa tre områden. Att ha en strategi när motivationen får sig en käftsmäll kan vara avgörande för hur jag hanterar livets villervalla.

  • Värderingar och motivation

värderingar och motivationAtt bli medveten om och formulera vad som är viktigt för mig är viktiga förmågor. Värderingar skapar ett tillstånd som ger energi att fortsätta ända fram till målet. Varför jag gör saker? Vad jag får energi och drivkraft av? Värderingarna skapar handlingar som gör att jag rör mig framåt mot mina resultat.

Värderingar uttrycks i ord som kärlek, glädje, hälsa och frihet. Värderingar stöds av våra övertygelser och båda har vi fått genom vår kultur, familj och uppväxt. Värderingar hör ihop med identiteten och de identifierar mig som person och är därför väldigt viktig för mig. De är intimt kopplade till sinnestillstånd.

  • Sinnestillstånd och motivation

Ett sinnestillstånd består av 3 delar; Tanke – Känsla – Handling

Phil Dr Lars-Eric Uneståhl från Skandinaviska ledarhögskolan insåg på 60-talet att sinnestillstånd hjälper oss att vara motiverade, uthålliga och komma ända fram i mål. Därför ägnade han sin forskning åt Optimala sinnestillstånd och Optimala prestationstillstånd, först inom idrotten och senare även inom flera andra mänskliga områden.
Känslor som glädje, energi och nyfikenhet är viktiga delar i motivationens värld. Idag pratas mycket om emotionell intelligens, EQ, och positiv psykologi. Att vara medveten om sina känslor, tankar och behov och att vara intresserad av att hantera detta. Idag är till exempel stressen en viktig del att kunna hantera.  Andra tillstånd är mod; att vara rädd, stöta på motstånd och hinder och ändå våga gå vidare. Ibland behöver man kliva in i ett mentalt parkeringsgarage och samla mod och mobilisera krafterna för att sedan kunna ta sig framåt igen. Det görs oftast bäst genom att släppa känslan och rikta sin uppmärksamhet på sina mål.

  • Mål och motivation

Bli författare och regissör till ditt livsscenarioAtt ha mål i livet, något att se fram emot, är den viktigaste delen i motivation. Att inte ha mål är som att betrakta en tavla som är helt svart eller ett helt blankt papper, där finns ingenting. Utan målbilder blir livet fattigt och trist.

Ju mer detaljerat och tilltalande du kan skapa dina målbilder desto större blir motivationen att verkligen gå hela vägen fram. Det kan till och med bli så att med tydliga mål och preciserade resultat blir energin och motivationen så hög att vägen fram blir magnetisk – det går av sig själv. Det blir som en förälskelse i målet. Upplevelsen av ansträngning minskar och glädjen och energin ökar. Till och med en form av FLOW i prestationen i sig.

För att uppnå det behövs fokus och tid på att göra mål och resultat så levande, vackert och attraktivt som möjlig. Att använda alla färger i livets palett, gärna med glitter och sprakande sprudlande ingredienser.

I den positiva psykologin är man överens om att motivation kan tränas upp. ”Du har alla resurser du behöver” och du kan träna upp att ge dig själv den motivation du behöver. Att mata hjärnan med positiva tankar. Att sila dina upplevelser och dina drömmar genom positiva filter. Det är inte den som är realistisk som har mest motivation, det är den som kan filtrera verkligheten genom lust, nyfikenhet och glada tankar. Att se på livet som ett mirakel där lyckans glitter faller ner på just dig när du fokuserar på det du vill. Att se hinder som något som ska lösas och gör dig starkare och smartare.

Strategin för att uppnå ökad motivation innebär alltså ett arbete med:

  • Värderingar
  • Sinnestillstånd
  • Mål

I coaching och teamutveckling är detta viktiga delar att arbeta med för att skapa just utveckling.

Definition på motivation:

Motivation är det psykologiska kännetecken som ger en organism drivkraft, det vill säga väcker den till handling mot ett önskat mål och lockar fram, kontrollerar, och upprätthåller vissa målriktade handlingar. Det finns många sätt att närma sig motivation. Psykologiskt, beteendemässigt, kognitivt, och socialt. Det är den avgörande faktorn vid sättandet och uppnåendet av mål. Forskning visar att individer kan påverka sina egna nivåer av motivation och självkontroll.

Ingalill Vestman
”Sjuksköterskan som blev frisk” från en autoimmun sjukdom med hjälp av Funktionsmedicin. Idag är hon vidareutbildad inom funktionsmedicin för legitimerad vårdpersonal och har en Funktionsmedicinsk mottagning online och i Ystad.

Du kan boka tid för konsultation inom t.ex. följande områden:

Analyser och provtagning:

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *