Att ha ett val-NLP

7 jan, 2016 | Gästbloggare, NLP | 0 Kommentarer

Att ha ett val, är bättre än att inte ha ett val alls. NLP,s grundantagande nr 5.

To have a choice is better than not having a choice
Den person som har flest val och störst flexibilitet i sina tankar och beteenden har den största möjligheten i interaktionen med andra. Alla processer utformas för att utöka antalet val.

nlps grundantagande att ha ett val är bättre än att inte ha ett val alls

När vi upplever att vi inte har något val, upplever de flesta av oss maktlöshet och att jag inte kan påverka. Detta leder ofta till en känsla av misslyckande. Ta kontroll över livet, i stället för att bara åka med och vara beroende av omständigheterna öppnar upp möjligheterna. Det gör vi genom att skapa valmöjligheter.

Hur ska jag omsätta det i verkligheten?

Nöj dig inte med två val, då kan det lätt bli ”pest eller kolera”. Träna på att skapa minst 3 olika val eller alternativ, då öppnas det upp möjligheter som du kanske inte ens tänkt på. Och bara för att man gjort ett val betyder det inte att man inte kan välja något annat senare.

Kan du verkligen inte göra någonting åt situationen så har du fortfarande ett val över ditt eget sinnestillstånd – du kan välja att tycka synd om dig själv eller du kan välja att ha roligt eller lära dig någonting.

Välj för din egen skull

Valen du gör – är det för din egen eller någon annans skull? Tänker du ofta på vad andra tycker eller tänker om vad du väljer? Testa att välja för din egen skull och välj det som känns lätt och skapar möjligheter.

Tänkvärt..

  • Tänk på situationer där du upplever att du inte har något val. Skapa minst 3 olika val för varje situation.
  • Gör medvetna val, även om du vet att det inte är det du borde göra eller det som andra tycker att du borde göra.

Läs en sammanfattning över alla grundantaganden här.

/Lina Vestman

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *