NLP

NLP Grundantagande 8 – Kropp och sinne är ett system

Kropp och sinne är ett system Mind and body are one system Sättet att tänka på har konsekvenser för kroppen och sättet att bruka kroppen påverkar hur vi tänker. När du gör en förändring i det ena blir det andra automatiskt påverkat. Det omedvetna är allt som inte är...

NLP Grundantagande 7 – Meningen med kommunikation..

Meningen med kommunikation är den respons du får The meaning of the communication is the response you get Det finns ingen dålig kommunikation bara respons och feedback. Du kan inte ”inte-kommunicera”. Meningsfull kommunikation Inom NLP är kommunikationen (eller...

NLP Grundantagande 6 – Du har ansvar..

Du har ansvar för dina tankar och ditt tillstånd och därför även för dina resultat You are responsible for your thoughts and states and because of that even for your outcomes Omgivningen kan påverka dig, men slutligen är det du som väljer de tankar som ligger till...