NLP

NLP Grundantagande 8 – Kropp och sinne är ett system

Kropp och sinne är ett system Mind and body are one system Sättet att tänka på har konsekvenser för kroppen och sättet att bruka kroppen påverkar hur vi tänker. När du gör en förändring i det ena blir det andra automatiskt påverkat. Det omedvetna är allt som inte är...

NLP Grundantagande 7 – Meningen med kommunikation..

Meningen med kommunikation är den respons du får The meaning of the communication is the response you get Det finns ingen dålig kommunikation bara respons och feedback. Du kan inte ”inte-kommunicera”. Meningsfull kommunikation Inom NLP är kommunikationen (eller...

NLP Grundantagande 6 – Du har ansvar..

Du har ansvar för dina tankar och ditt tillstånd och därför även för dina resultat You are responsible for your thoughts and states and because of that even for your outcomes Omgivningen kan påverka dig, men slutligen är det du som väljer de tankar som ligger till...

NLP Grundantagande 3 – Vi har alla resurser vi behöver

Vi har alla resurser vi behöver We already have all the resources we need Det finns inga människor utan resurser, det finns bara tillstånd utan resurser. Människor är perfekta. Har du någon gång haft ett gräl med en person där du blivit upprörd eller arg och inte...

NLP Grundantagande 1 – Kartan är inte verkligheten

Kartan är inte verkligheten The map is not the territory Vi reagerar på vår karta av verkligheten inte på själva verkligheten. NLP är konsten att ändra kartan, inte verkligheten och att respektera den andres karta. Vi kan aldrig vara säkra på verkligheten, vi kan bara...

NLPs grundantaganden

NLP bygger på en rad grundantaganden (presuppositions). De är just antaganden och kan inte bevisas, men om vi accepterar dessa antaganden kommer vi känna igen dem eller skapa dem i vårt liv, i stället för att vänta på bevis för att de är sanna. Presuppose betyder att...