Certifierad NLP Practitioner

Vill du gå från excellent till outstanding?
Vill du bli tydligare på att kommunicera?
Vill du kunna optimera dina sinnestillstånd och nå bättre resultat?

En internationell certifieringsutbildning i kommunikation för kraftfulla sinnestillstånd, framgångsfaktorer och din egen optimala potential.

Du lär dig NLPs kraftfulla modeller, metoder och strategier, baserad på modern psykologi och hjärnforskning. Du får effektiva verktyg för din egen personliga utveckling som du samtidigt kan använda som framgångsfaktorer i ditt arbete och karriär.

NLP Practitioner – Innehåll och upplägg

I utbildningen ingår en mängd olika processer, modeller och strategier för:

 • NLP PractitionerKommunikation och förhandling
 • Inre och yttre ledarskap
 • Förändringsprocesser
 • Mål, resultat och värderingar
 • Stress- och tidshantering
 • Etiska förhållningssätt
 • Personlig utveckling
 • Teamutveckling
 • Coaching
 • Feedback

Upplägg: 3 moduler á 4 dagar+ 1 dag certifiering, med integreringsuppgifter mellan.
120 timmar enligt internationell NLP standard.

Modul 1:
Rapport att skapa kontakt, Grundantaganden och ekologi, Mål och resultatmodellen, Kommunikationsmodellen, Representationssystem, Submodaler, Att hantera sinnestillstånd, Mental Träning.

Modul 2:
Ankring, Zoomning, Värderingar och övertygelser, Disneystrategin, Metaforer, Metamodellen, Neurologiska nivåer, Parts integration, Perceptuella positioner, Associera och Dissociera, Tidslinjer.

Modul 3:
Generator för nytt beteende, Miltonmodellen, Medvetet/Omedvetet tillstånd, Omstrukturering, Personlig Inventering, Svisch, Systemteori, TOTE.

Vem är utbildningen för?

För vem?
Ledare, företagare, lärare, terapeuter, hälsoarbetare, säljare, kommunikatörer och alla som vill bli effektivare i sin kommunikation och leva sitt liv i hela sin potential.

Utbildningen är inte för den som:

 • Behöver enskild coaching eller terapi/hypnos. Detta är en processutbildning för personlig utveckling med ledarskap och verktyg för välmående.
 • Vill läsa allt i en bok utan att göra processer i grupp. Utbildningen består av grupprocesser och strategier för att fungera och må bättre. Den behöver upplevas och teorin integreras samtidigt.
 • Inte har tid eller möjlighet att delta i alla moduler.
 • Inte har tid att göra integreringsuppgifter mellan modulerna. Integreringsuppgifterna består av ca 8 timmars eget arbete mellan varje modul.

Pris och anmälan

Upplägg: 3 moduler á 4 dagar+ 1 dag certifiering, med integreringsuppgifter mellan.
120 timmar enligt internationell NLP standard.

Internationell Certifieringsorganisation: ICNLP

Kostnad/investering: 35 000 kr exkl. moms för företag (inkl. moms för privatpersoner- gäller i samband med andra erbjudanden).

Anmälan: Anmälningsavgift 5000:- faktureras vid anmälan.

Det här möts du av när vi ses första gången:
Vi gör en presentation av utbildarna och gruppen, samt hur utbildningen är utformad, tider och annat praktisk information. Du får en kurspärm som fylls på med material efter hand. Kursen består av både teori och en hel del praktiska övningar. Detta är en processutbildning i flera steg där du får integreringsuppgifter mellan varje modul. Du kommer att kunna använda det du lärt dig direkt och kan träna i skarpt läge i ditt eget specialområde, i ditt arbete och din personliga omgivning.

Ingalill Vestman

_DSC0230Certifierad NLP Master Trainer, Licensierad Mental Tränare, Certifierad Internationell Coach, Hypnoterapeut, Leg Sjuksköterska, Leg Barnmorska, Vårdlärare, Författare.

NLP utbildningar:
• Certifierad NLP Practitioner genom ABNLP -American Board of Neuro-Linguistic Programming
• Certifierad NLP Master Practitioner genom INLPTA – The International NLP Trainers Association
• Certifierad NLP Trainer genom INLPA International Neuro-Linguistic-Programming Association, Joseph O’Connor, England och Andrea Lages, Brasilien.
• Certifierad NLP Master Trainer genom ICNLP – International Community of Neuro-Linguistic-Programming, Joseph O’Connor, England.

Några av pionjärerna inom personlig utveckling, kommunikation och hypnos som jag utbildat mig hos:
Joseph O´Connor, Robert Dilts, Richard Bandler, Michael Grinder, Shelle Rose Sharvet, Lars-Eric Uneståhl, Betty Erickson, Basil Finer, Bobby Zachariae, Etzel Cardena, W Hartman, Buckhard Peter.

Erfarenheter:
Jag har haft certifieringsutbildningar inom NLP området sedan 2000 och var en av grundarna till Nordic Institute of MTNLP och NLP föreningen i Skåne. Mina specialområden är Kommunikation, Ledarskap och Personlig utveckling. Jag arbetar med verktygen NLP hypnos och coaching, Mental Träning, Humor och glädje, samt specialdesignade Mentala Träningsprogram och boken Metaforernas mystik. Jag har arbetat med utbildningar både nationellt och internationellt inom kommunikation och personlig utveckling sedan 1990.

Läs mer om Ingalill

Vad är NLP?

Vad är NLP?NLP – Neuro Lingvistisk Programmering är en effektiv kommunikationsmetod för förändring och personlig utveckling.

NLP är en modell som hjälper oss att förstå hur vi uppfattar vår omvärld samt organiserar våra tankar, känslor och beteenden.

NLP är psykologiska och pedagogiska verktyg som gör det möjligt att hitta och använda alla de resurser som vi har, men inte använder fullt ut.

Vem har nytta av NLP?

Alla som på ett effektivt sätt vill utveckla sig och må bättre.

NLP används inom teamutveckling, ledarskap, coaching, förändringsarbeten, undervisning, försäljning och kundservice.

NLP Health är speciellt effektivt vid stress, utbrändhet, fobi och livsstilsförändringar såsom viktminskning och rökavvänjning.

Neuro

står för våra upplevelser som behandlas, filtreras och bearbetas i vårt nervsystem (hjärnan) genom våra sinnen.

Genom att lära dig styra dina tankar kan du:

 • påverka de reaktioner du får
 • skapa den framtid du önskar dig
 • bygga upp de relationer du vill ha

Lingvistik

är hur vi använder språket och orden. Våra upplevelser bearbetas via våra sinnen för att ge mening och representeras därefter via bilder, ljud, kroppsförnimmelser, lukt, smak och kombinationer av sinnesintryck.

Genom att lära dig behärska ditt språk kan du:

 • göra det du vill förmedla lättare att förstå.
 • göra dig själv starkare genom att uppmärksamma hur du själv och andra kommunicerar
 • kommunicera på ett fängslande och övertygande sätt

Programmering

är de sätt du kommunicerar på med automatik. När du lärt dig definiera hur du och andra gör, kan du också förändra det du vill.

Genom att tillämpa tekniker och modeller från NLP kan du:

 • uppnå personliga arbetsrelaterade mål
 • skapa den framtid du önskar dig
 • förbättra din kommunikation med andra och därmed uppnå bättre relationer

WOW En riktig kick! Kursen har gjort mig medveten om mina egna kommunikationsmönster och gett mig verktyg som jag kan använda i vardagen, på jobbet och i familjen. Tusen tack!

Mia Bromée

Teamchef

NLP Practitioner 2017

NLP är svaren på frågan:
Vad är det som skiljer människor som gör något med lätthet, elegans och fulländning från de som inte gör det?

Min kommunikation och mitt samspel med andra har förbättras och jag kan använda detta både i coaching och i min personliga utveckling.

Elisabeth Karlehav

HR Business Partner

NLP utbildningen innebar ett steg i min personliga utveckling mot en djupare självinsikt och större självrespekt.

Bo Ekman

Affärs- och Ledarskapsutvecklare