Coaching / Hypnos

Vi använder oss av kognitiva metoder, NLP processer, Mental Träning och Hypnos. Du kan bli coachad både via Skype och IRL.

 • Ledar- och medarbetarcoaching, för att optimera mål, fokus, energi och välmående
 • Personlig utveckling / terapi för privatpersoner
 • Rädslor, fobier, posttraumatisk stress

(För företag: Kontakta mig för att definiera det ni vill arbeta med, utifrån det samtalet görs en offert och en plan info@vipconsulting.se)

En god Coaching leder till:

 • Förbättrade prestationer och produktivitet
  Coaching syftar till att få fram det bästa hos individer och team. En bättre användning av människors olika förmågor och resurser gör även att teamet används på ett mera positivt och effektivt sätt. När detta används maximalt ger det en ökad produktivitet.
 • Personalutveckling
  Coaching över tid ger mer utveckling än att åka på kortare kurser. I en god NLP-kurs ingår både personlig coaching och kurs i grupp.
 • Ökad inlärning
  NLP-coaching är den snabbare vägen till ökad inlärning och genvägen förbi skolbänk och kateder. Detta ger effektivare vägar till önskat Resultat.
 • Förbättrade relationer
  Coaching leder till en ökad kommunikationsförmåga med dig själv och andra. Respekten för dig själv och andra leder till framgångar och en ökad livskvalité både personligt och i teamet.
 • Mer tid
  Coaching till eget ansvar leder till effektivare arbete vilket skapar mer energi och tid för återhämtning och utveckling.
 • Ökad kreativitet och flexibilitet
  Att arbeta med resurser och kreativa sinnestillstånd ökar flexibiliteten. En kreativ idé ger upphov till fler.

Bli coachad för att nå framgång

”Coaching handlar om framtida möjligheter, inte om begångna misstag.” John Whitmore

Tack vare helhetscoachingen runt min hälsa, välmående och företagande så kan jag bättre hushålla med min tid och energi. Mitt företagande har gjort en omstart och ger både mer pengar och framgångar än vad jag kunnat drömma om.

Håkan Andersson

Door Installation Sweden AB

Att bli coachad av Ingalill är ett privilegium. Hon är varm, trygg, inkännande och ger massor av positiv energi. Hon fångade upp mig där jag var och fick mig att våga förändra min situation och våga ta steget till egen verksamhet. Jag vill varmt rekommendera henne.

Carina R Nilsson

Egen företagare

En god coach är inte expert på ditt område utan på att föra dig bortom och utanför dina egna begränsningar och kunskaper till DIN maximala nivå.