Funktionsmedicin

Varför funktionsmedicin?

Skolmedicinen och funktionsmedicinen har olika fokus, båda behövs. Skolmedicinen har fokus på att snabbt lindra symtom och akuta sjukdomar, en viktig uppgift för människans välmående. Men akuta sjukdomar finns endast i 20% av fallen. 80% av människor med ohälsa har mera tysta låggradiga inflammationer som ger sjukdom på längre sikt. Då behövs ett funktionsmedicinskt tänk med fokus på orsaken till sjukdom. Skolmedicinen har idag inte tid att titta på helheten och lägga det pussel som behövs för att hitta grundorsaken.

 

Vad är funktionsmedicin?

Funktionsmedicin bygger på evidens och har sitt fokus på sjukdomars orsak. Majoriteten av ohälsa i vårt moderna samhälle har sitt ursprung i livsstilen. Det är generna som ligger till grund för vissa för hur lätt var och en har för att drabbas av ohälsa. Samtidigt är livsstilen avgörande för att förebygga och läka en sjukdom. Det är mycket du kan göra själv för att stödja läkningsprocessen.

Livsstilens fyra grundpelare är:

 1. Kost och näring
 2. Träning och rörelse
 3. Sömn och avslappning
 4. Stress och motståndskraft
 5. Relationer och nätverk

 

4 R:  Remove – Replace – Re-inoculate – Repair

Hur din tarm mår påverkar hela hälsan. En obalans i mikrobiomet i tarmen är grundorsaken till många sjukdomar och låggradiga inflammationer. Obalans i tarmen kan ge symtom i  hela kroppen och skapa autoimmunitet.

Funktionsmedicinens modell för behandling av tarmen följer 4 R. På svenska blir det följande:

 1. Eliminera (Remove)
  Ta bort det som skapar irritation i tarmen som till exempel gluten, mjölk, socker och ägg
  – Irriterande ämnen som toxiner i maten, alkohol, kaffe.
  – Läkemedel som skapar irriattion i tarmen som NSAID (Ipren och liknande), antibiotika och kortison.
  – Överväxt av bakterier, virus, svamp och parasiter.
  – Stress

 2. Ersätta (replace)
  Ersätta matsmältnings-enzymer och saltsyra, samt stimulera gallproduktionen.
 3. Återställa  (reinoculate)
  Återuppbygga tarmens ekosystem med:
  Probiotika – tillföra hälsosamma mikroorganismer.
  Prebiotika – tillföra bra mat för mikrorganismerna som fibrer.
  – Bygga upp och fylla på med nutrienter.
 4. Reparera (repair)
  Att reparera och laga skadorna i tarmen, gynna återbildningen av slemhinnan och minska tarmpermeabiliteten (tarmens genomsläpplighet.
  – Antiinflammatorisk kost. Tillföra näring för att läka den irriterade och läckande tarmslemhinnan.
  – Supportera immunsystemet i tarmen
  – Åtgärda underliggande tarmpatologier
  – Minska stress
  – Anpassad fysisk träning
  – God sömn
  – Dagsljus
  – Boost med anpassade kosttillskott

Den livsstil vi har utsätter tarmens mikrobiom för obalanser och behöver ständigt återställas. Att balansera magen och tarmen är en process som pågår hela livet.

 

Hur går det till?

Du får ett frågeformulär att fylla i som ligger till grund för det pussel vi behöver lägga över tidslinje av olika symtom.
Vi kartlägger hela ditt liv från födseln och fram till nu och skapar en tidslinje över de symtom och sjukdomar du haft. Hur du mått både fysiskt och mentalt. Det kan bli aktuellt med provtagningar och behandlingar som inte skolmedicinen erbjuder.

coaching Ingalill Vestman

 

Läkning tar tid

Jag följer dig i minst 6 månader. Att ha en funktionsmedicinskt förhållningssätt innebär att vi tar tid för att lägga ett pussel och hitta den behandling som fungerar för din specifika situation. Du kan ganska snabbt bli lite bättre och det är ändå viktigt att fortsätta behandlingen tills du är helt frisk, det tar tid. Du får vara beredd på att ändra din kost, äta läkande kosttillskott och göra livsstilsförändringar på flera plan. Laboratorietester kan bli aktuellt för att hitta rätt behandling.

 

För vem är funktionsmedicin?

Funktionsmedicin är för den som har mera diffusa besvär med låggradig inflammation, det handlar ofta om besvär som är mer kroniska, återkommande eller vandrande runt i kroppen. Autoimmuna sjukdomar, depression, dimhjärna och infertilitet. Födoämnesintoleranser, eksem och allergier, fetma, metabola sjukdomar, hormonella besvär, olika smärttillstånd,

”Alla sjukdomar börjar i magen” – Hippokrates
Orsaken till många sjukdomar kan finnas i tarmen och mikrobiomet – de goda bakterierna. Problem med mage och tarm kan skapa näringsbrist, ökad gasproduktion, uppkördhet, diarré eller förstoppning.

Funktionsmedicin är för den som är beredd att lägga ner tid och engagemang på att bli friskare och bli av med sin ohälsa. Är beredd att ta analyser, prover och kosttillskott som optimerar möjligheten att behandla den exakta orsaken och på så sätt öka möjligheten för läkning.

 

För vem passar inte funktionsmedicin?

Funktionsmedicin är inte för den som är helt frisk, eller har besvär och sjukdomar av mer akut karaktär. Det är inte heller för den som inte är beredd att satsa energi och tid på sin egen hälsa, eller för den som på kort sikt och snabbt vill ha ett piller som dämpar symtomen.

Om du behöver behandling av läkare kommer jag att skicka dig vidare, t.ex. till din vårdcentral eller till läkare med funktionsmedicinsk utbildning.