Funktionsmedicin

Varför funktionsmedicin?

Skolmedicinen och funktionsmedicinen har olika fokus, båda behövs. Skolmedicinen har fokus på att snabbt lindra symtom och akuta sjukdomar, en viktig uppgift för människans välmående. Men akuta sjukdomar finns endast i 20% av fallen.
80% av människor med ohälsa har mera tysta låggradiga inflammationer som ger sjukdom på längre sikt. Då behövs ett funktionsmedicinskt med fokus på orsaken till sjukdom. Skolmedicinen har idag inte tid att titta på helheten och lägga det pussel som behövs för att hitta grundorsaken.

 

Vad är funktionsmedicin?

Funktionsmedicin bygger på evidens och har sitt fokus på sjukdomars orsak. Majoriteten av ohälsa i vårt moderna samhälle har sitt ursprung i livsstilen. Det är generna som bestämmer hur lätt var och en har för att drabbas av ohälsa. Samtidigt är livsstilen avgörande för att förebygga och läka en sjukdom. Det är mycket du kan göra själv för att stödja läkningsprocessen.

Livsstilens fyra grundpelare är:

  1. Kost och näring
  2. Träning och rörelse
  3. Sömn och avslappning
  4. Stress och motståndskraft
  5. Relationer och nätverk

 

Hur går det till?

Du får ett frågeformulär att fylla i som ligger till grund för det pussel vi behöver lägga över tidslinje av olika symtom. Det kan ta tid att kartlägga och kräver helt andra provtagningar och behandlingar jämfört med skolmedicinen.

coaching Ingalill Vestman

Läkning tar tid

Jag följer dig i minst 6 månader. Att ha en funktionsmedicinskt förhållningssätt innebär att vi tar tid för att lägga ett pussel och hitta den behandling som fungerar för din specifika situation. Du kan ganska snabbt bli lite bättre och det är ändå viktigt att fortsätta behandlingen tills du är helt frisk, det tar tid. Du får vara beredd på att ändra din kost, äta läkande kosttillskott och göra livsstilsförändringar på flera plan. Laboratorietester kan bli aktuellt för att hitta rätt behandling.

 

För vem är funktionsmedicin?

Funktionsmedicin är för den som har mera diffusa besvär med låggradig inflammation, det handlar ofta om besvär som är mer kroniska, återkommande eller vandrande runt i kroppen. Autoimmuna sjukdomar, depression, dimhjärna och infertilitet. Födoämnesintoleranser, eksem och allergier, fetma, metabola sjukdomar, hormonella besvär, olika smärttillstånd,

”Alla sjukdomar börjar i magen” – Hippokrates
Orsaken till många sjukdomar kan finnas i tarmen och mikrobiomet – de goda bakterierna. Problem med mage och tarm kan skapa näringsbrist, ökad gasproduktion, uppkördhet, diarré eller förstoppning.

Funktionsmedicin är för den som är beredd att lägga ner tid och engagemang på att bli friskare och bli av med sin ohälsa. Är beredd på ta analyser, prover och kosttillskott som optimerar möjligheten att behandla den exakta orsaken och på så sätt öka möjligheten för läkning.

För vem passar inte funktionsmedicin?

Funktionsmedicin är inte för den som är helt frisk, eller har besvär och sjukdomar av mer akut karaktär. Det är inte heller för den som inte är beredd att satsa energi och tid på sin egen hälsa, eller för den som på kort sikt och snabbt vill ha ett piller som dämpar symtomen.

Om du behöver behandling av läkare kommer jag att skicka dig vidare, t.ex. till din vårdcentral eller till läkare med funktionsmedicinsk utbildning.