Hur påverkas hjärnan av tacksamhet?

12 jun, 2018 | Mindset, Motivation | 0 Kommentarer

Hur påverkas hjärnan och hälsan av tacksamhet?

Tacksamhet

Tacksamhet är en känsla som är bra för den mentala hälsan. Har du tänkt på hur det känns när du upplever äkta och fin tacksamhet?  Att vända sitt fokus mot det vi är tacksamma över, skapar en god känsla av glädje och värme inombords. När vi gör tacksamhet till en vana, kan vi öka känslan av godhet både mot oss själva och andra. Neurovetenskapen intresserar sig för hur vi kan påverka hjärnan för att må bättre. Flera studier visar att människor som medvetet ökar sin tacksamhetskvot, får gladare sinnestillstånd, bättre hälsa, ökad livsglädje och färre drabbas av depressioner.

Är tacksamhet välgörande för människor som upplever problem med sin mentala hälsa?

Det gjordes en intressant studie på 300 studenter från ett universitet i USA som själva sökt samtal på grund av ångest och depression. Frågeställningen var:
Är tacksamhet välgörande för människor som upplever problem med sin mentala hälsa. Och i så fall hur?

Studenterna delades upp i 3 grupper där alla fick stödjande samtal.

1. En grupp fick skriva ett tacksamhetsbrev om dagen under 3 veckors tid, till en annan person.
2. En grupp fick skriva om sina tankar och känslor om de negativa upplevelser de hade.
3. Den tredje gruppen fick endast stödjande samtal.

Bättre hälsa i tacksamhetsgruppen

Resultatet som utvärderades 2 gånger, efter 4 veckor och efter 12 veckor, var slående. De som fick skriva tacksamhetsbrev varje dag i 3 veckor hade signifikant bättre mental hälsa, jämfört med de som fick skriva ner sin tankar och känslor runt negativa upplevelser eller de som endast fick stödjande samtal.

Resultatet visade även att

1. Tacksamhet skyddar oss från toxiska tankar.

De som skrivit tacksamhetsbrev, använde fler ord för positiva känslor och betydligt färre ord för negativa känslor än de andra två grupperna. Det förvånande var att effekten för bättre mental hälsa, inte fanns hos de som använde fler positiva ord utan i den grupp som använde färre negativa ord i sin text. Tacksamhetsbrev byter fokus från toxiska tankar som vrede och avund. Att skriva om sin tacksamhet till andra människor och hur det har bidragit till ditt rikare liv gör det svårare att älta negativa tankar.

2. Tacksamhet fungerar även om du inte delar den.

Om deltagarna skickade iväg sina brev eller inte hade ingen påverkan på deras mentala hälsa. Det viktigaste var att skriva ner orden. Det var endast 23% som skickade sina brev. Resultatet visade att det räcker med att formulera tacksamma ord och få bra effekt. Att prata om det med någon som inte nödvändigtvis är målet för känslan av tacksamhet ökade effekten. Att ändå förmedla tacksamheten direkt till någon, gör att de hälsobringande effekterna sprids till andra och du får troligtvis mycket tillbaka.

3. Tacksamhet tar tid. Ha tålamod!

PatienceTacksamheten påverkar hjärnan över tid. Det räcker alltså inte med att skapa tacksamma känslor en gång för att få en ihållande effekt, utan det är det regelbundna som är viktigt. Det verkar också vara skrivandet att formulera tacksamheten i ord som spelar roll.
Skillnaden mellan gruppernas hjärnor, sågs först efter 4 veckor och ökade efter 12 veckors skrivande.
En annan sak som påpekades i studien var att det var värdefullt att prata om sin tacksamhet och det man skrev ner, med någon annan i detta fall en terapeut. Det troliga är att det fungerar bra med en coach eller en god vän.
Precis som i Mental Träning verkar det vara det repetitiva över tid som ger ökad effekt på välmåendet och den mentala hälsan.

4. Tacksamhet kan ha långvarig effekt på hjärnan.

I studien användes en MR -scanner för att mäta hjärnaktiviteten för alla tre grupperna i samband med en ”pay it forward” övning. Försökspersonerna fick regelbundet en liten summa pengar av en person i studien en som man benämnde ”välgörare”. Personerna fick sedan själv bestämma hur mycket och vilken person eller organisation de ville skänka pengar till. Resultatet visade att de som kände och uttryckte mer tacksamhet, var mer generösa och gav bort mer pengar.
De visade också mer neural känslighet i prefrontal cortex, ett område i hjärnan som är kopplat till beslutsfattande och inlärning.  Den gruppen som regelbundet skrev tacksamhetsbrev hade högre aktivitet i prefrontal cortex när de uttryckte sin tacksamhet. Denna effekt kvarstod även tre månader efter att försöket startade.

Mental Träning med tacksamhetsfokus

Grateful

Studien visar att du kan träna din hjärna till en förbättrad mental hälsa genom att fokusera på tacksamma tankar och känslor. Det finns effektiva övningar för detta. Precis som i annan Mental Träning är det systematik som fungerar. Att träna det varje dag under 3 veckors tid eller mer ger effekt i hjärnan som är plastisk. Det blir som droppen som urholkar stenen ju fler gånger du upplever den goda känslan av tacksamhet desto lättare blir det att tänka, känna och skapa tacksamma handlingar och på så sätt ökar välbefinnandet den mentala hälsan allt mer.


Detta är inlägg nummer 1 i en serie om tacksamhet.
Här kan du läsa nummer 2: 3 tacksamhetsövningar för bättre mental hälsa

Ingalill Vestman
”Sjuksköterskan som blev frisk” från en autoimmun sjukdom med hjälp av Funktionsmedicin. Idag är hon vidareutbildad inom funktionsmedicin för legitimerad vårdpersonal och har en Funktionsmedicinsk mottagning online och i Ystad.

Du kan boka tid för konsultation inom t.ex. följande områden:

Analyser och provtagning:

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *