NLP Grundantagande 8 – Kropp och sinne är ett system

12 jan, 2016 | Gästbloggare, NLP | 0 Kommentarer

Kropp och sinne är ett system

Mind and body are one system

Sättet att tänka på har konsekvenser för kroppen och sättet att bruka kroppen påverkar hur vi tänker. När du gör en förändring i det ena blir det andra automatiskt påverkat. Det omedvetna är allt som inte är medvetet just för tillfället. Det omedvetna vill dig väl.

Bandler och Grinder konstaterade att det finns tre mentala och fysiska huvudingredienser för mänskligt mästerskap: Tanke, känsla och handling.

Tillsammans bygger dessa upp Helhetsmodellen.

kropp och sinne är ett system

Helhetsmodellen

Helhetsmodellen symboliserar hur kropp och sinne hänger ihop och hur vi genom att förändra i en del också påverkar de andra delarna.

Tanke: Vad du tänker och vad du fokuserar på. Den största delen av de tankar vi tänker är tankar vi alltid tänker. Det är alltså tankemönster vi är vana vid. Om tankarna du tänker är till största delen negativa – vilka känslor skapar det, och vilka handlingar leder det till?

Känsla: En känsla är ofta en reaktion på en händelse. En händelse kan vara en tanke eller en handling. Om du i minner går tillbaka till en händelse där du var lycklig så kan du skapa en känsla av lycka även nu. Om du använder kroppen (kroppsspråket) på samma sätt som du gör när du är lycklig kan du också framkalla en känsla av lycka.

Handling: Hur vi använder vår kropp och vårt kroppsspråk. Våra muskler är kopplade till hjärnan via nervsystem. Om du drar upp mungiporna så använder du samma muskler som du använder när du ler. Genom att aktivera dessa muskler så skickas signaler till hjärnan som utsöndrar samma signaler som om du skulle le på riktigt och du känner dig glad.

Problemlösning

Har du någon gång fastnat i ett problem som du inte kan lösa, hur mycket du än tänker på det? Applicerar vi helhetsmodellen på detta så kanske det inte är i tanken vi löser problemet. Kanske räcker det att gå ut en promenad eller att ”sova på saken” för att lösa problemet? I stället för att hitta olika sätt att tänka på så har vi i stället gått in och gjort en förändring i handlingen.

Tänkvärt..

  • Hur gör du när du är deprimerad (känsla)?
    Hur använder du din kropp, vilket kroppsspråk har du (handling)?
    Vilka tankar tänker du för att bli deprimerad (tanke)?
    Tänk om att vara deprimerad bara är ett recept med dessa tre ingredienser? Och genom att förändra en ingrediens så blir slutprodukten annorlunda?

Läs en sammanfattning över alla grundantaganden här.

/Lina Vestman

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *