Mental Träning

Visar alla 7 resultat

Info om VIP Consultings mentala träning:

Mental träning är ett bra sätt att komma ner i varv, skapa avslappning och hantera stress. Samtidigt är det ett väl fungerande sätt att skapa utveckling, fokus, tydliga mål och resultat samt goda sinnestillstånd.

Mental Träning är en metod som går att använda inom olika områden som personlig utveckling, ledarskapsutveckling, teamutveckling, hälsa, sport och idrott. Att skapa ett starkt inre mindset hjälper dig genom hela livet både i uppgång och nedgång.

Mental träning kan användas som coachingverktyg och också genom förinspelade program som hjälper hjärnan att lättare fokusera på det du vill uppnå.

Träna hjärnan

Det sägs att vi tänker 60 000 tankar/dag och att de flesta tankar ”går på repeat” vi tänker samma tankar om och om igen. Är det då tankar som inte är bra för dig, utan ger dig negativa sinnestillstånd och utgör ett hinder för din egen kapacitet och förmåga då kan du ta hjälp av mental träning.

Mental träning, tränar hjärnan till att komma på rätt spår och den fungerar bäst om du gör det regelbundet varje dag. Det fungerar som droppen som urholkar stenen det gör avtryck efter hand. Ju mer du tränar desto starkare blir du.

Se till att du hittar en tid varje dag som passar dig att träna och låt det bli en naturlig rutin precis som att du borstar tänderna varje dag.

De förinspelade programmen nedan är utformade för olika situationer, de finns både som CD skivor och som nedladdningsbara filer.