Kolloidala mineraler

Visar alla 2 resultat

Info om kolloidala mineraler:

Många mineraler är svåra att ta upp och för kroppen minskar därför förmågan att ta till sig mineralerna. Metalliska mineralen Järn (Fe) är ett sådant exempel där kroppen endast kan ta upp ca 10%. En mer lättillgänglig form är att skapa finfördelade och små nanopartiklar i form av kolloidala mineraler, denna typ av mineraler tas upp till närmare 98% av organismerna. För att optimera upptaget ännu mer, hålls vätskan med fördel under tungan under 30 sek. eller mer.

Det finns idag flera olika kolloidala mineraler som har förbättrat upptag i jämförelse med mer traditionella former som t.ex. tabletter. Exempel är: kolloidalt silver, magnesium, zink, koppar, guld och platina.

Är du intresserad av de andra formerna kan du kontakta oss: info@vipconsulting.se.