Mental Träning och Hypnos

Mental Träning

För en hållbar hälsa är det lika viktigt att ta hand om och träna det mentala måendet lika väl som det fysiska. Allt sitter ju ihop och påverkar varandra. Kanske handlar det om att förändra din attityd till hur du lever och äter?

Den största orsaken till ohälsa i dagens samhälle är stress. Med systematisk mental träning, där du tar en stund varje och tränar kan du sänka dina stressnivåer väsentligt, du får lättare att fatta bra beslut och förmågan att välja bra en bra livsstil och njuta av det efter vägen.

Hypnos

Ibland kan man behöva gå förbi de medvetna tankarna för att ändra sin livsstil och det beteende som hindrar. Rädslor och fobier kan vara sådana hinder. Känslor och sinnestillstånd kan i stunden kidnappa mina tankar för att få ett bättre liv.

Mental träning och hypnos

Vad är Mental Träning?


Mental Träning utvecklades i Sverige av Prof. Phil.Dr, Leg Psykolog Lars-Eric Uneståhl. Han införde teknikerna först inom idrott på 60-talet, senare utvecklade han metoden även för andra delar i samhället.

Idag används verktygen, byggt på Uneståhls forskning och utveckling, inom många olika delar; hälsa, kommunikation, affärsliv, inlärning, coaching osv. 

Mental Träning kan man dela in i tre delar:

Muskulär avslappning

Förmågan att känna skillnad mellan avspänning och spänning i olika muskler samt kunna framkalla den optimala spänningen och avslappning för varje önskvärt tillfälle.

Mental avslappning

Förmågan att kunna tömma hjärnan på tankar med hjälp av det mentala rummet. Jämför med meditation där ofta ett mantra används.

Mental styrketräning

Förmågan att med hjälp av sina sinnen kunna påverka hjärnan att utveckla den styrka du önskar. Hjärnan arbetar genom sinnena och tekniken går ut på att träna systematiskt tills hjärnan genom sinnena upplever det önskvärda som en erfarenhet.