Mental Träning

Vad är Mental Träning?


Mental Träning utvecklades i Sverige av Prof. Phil.Dr, Leg Psykolog Lars-Eric Uneståhl. Han införde teknikerna först inom idrott på 60-talet, senare utvecklade han metoden även för andra delar i samhället.

Idag används verktygen, byggt på Uneståhls forskning och utveckling, inom många olika delar; Hälsa, Kommunikation, Affärsliv, Inlärning, Coaching osv.

 

Mental Träning kan man dela in i tre delar:

Muskulär avslappning

Förmågan att känna skillnad mellan avspänning och spänning i olika muskler samt kunna framkalla den optimala spänningen och avslappning för varje önskvärt tillfälle.

Mental avslappning

Förmågan att kunna tömma hjärnan på tankar med hjälp av det mentala rummet. Jämför med meditation där ofta ett mantra används.

Mental styrketräning

Förmågan att med hjälp av sina sinnen kunna påverka hjärnan att utveckla den styrka du önskar. Hjärnan arbetar genom sinnena och tekniken går ut på att träna systematiskt tills hjärnan genom sinnena upplever det önskvärda som en erfarenhet.