NLP Grundantagande 1 – Kartan är inte verkligheten

5 jan, 2016 | Gästbloggare, NLP | 0 Kommentarer

Kartan är inte verkligheten

The map is not the territory
Vi reagerar på vår karta av verkligheten inte på själva verkligheten.
NLP är konsten att ändra kartan, inte verkligheten och att respektera den andres karta.

Kartan är inte verkligheten

Vi kan aldrig vara säkra på verkligheten, vi kan bara vara säkra på vår egen upplevelse om verkligheten. Vi upplever och reagerar på världen omkring oss framför allt genom våra sinnen; syn, hörsel, känsel, lukt och smak (våra sensoriska representationssystem). Det blir alltså ett antal filter som informationen ska gå igenom och även vägas mot värderingar, övertygelser och tidigare upplevelser och erfarenheter.

Varje person har sin egen karta över verkligheten, ingen är mer rätt eller fel än någon annans. De klokaste och mest sympatiska människorna är de med kartor som visar på flest möjligheter, i stället för de som anser att deras karta är den mest verkliga eller sanna.

Min karta är rätt, din är fel

Jag gissar att du precis som jag stöter på människor ibland som anser att deras karta är rätt och allt som inte matchar den kartan är fel? Mycket tid och energi går åt för att argumentera för sin sak, när egentligen båda har rätt, utifrån sin egen karta över verkligheten.
Risken med att ha en stark övertygelse om att sin egen karta är den enda rätta är att man aldrig kommer lyssna på hur andra personer ser på saker, man har dragit slutsatsen direkt att de har fel.

Detta klipp är ett bra exempel på att vi har olika uppfattning om vad som är sant:

Snurrar ballerinan medsols eller motsols? Frågar du olika personer kommer du få olika svar. Detta beroende på hur hjärnan processar informationen för att skapa sin egen kartbild. Kan du få henne att snurra åt andra hållet?

Tänkvärt..

  • Har du lätt för att acceptera andra människors kartbild, eller vill du gärna göra din egen till den mest rätta och verkliga? Träna på att vara nyfiken på hur andra personer uppfattar saker. Ställ frågor! Genom att intressera oss för andras kartor av verkligheten utvecklar vi vår egen.

Det är oftast inte verkligheten som begränsar oss eller skapar framgång, utan vår kartbild över verkligheten.

Läs en sammanfattning över alla grundantaganden här.

/Lina Vestman

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *