NLPs grundantaganden

4 jan, 2016 | Gästbloggare, NLP | 0 Kommentarer

NLP bygger på en rad grundantaganden (presuppositions). De är just antaganden och kan inte bevisas, men om vi accepterar dessa antaganden kommer vi känna igen dem eller skapa dem i vårt liv, i stället för att vänta på bevis för att de är sanna.

Presuppose betyder att förutsätta och grundantaganden är förutsättningar som vi antar som sanningar för att lättare kunna kommunicera med, fungera i och förstå vår omgivning och oss själva.

Det finns en mängd olika grundantaganden beroende på vem man pratar med eller vilken litteratur man läser. Många påminner om varandra. Vi har valt att fokusera på dessa 10:

NLPs Grundantaganden

1. Kartan är inte verkligheten The map is not the territory

Vi reagerar på vår karta av verkligheten inte på själva verkligheten.
NLP är konsten att ändra kartan, inte verkligheten och att respektera den andres karta.
Läs mer –>

2. Alla beteenden har en positiv intention Every behavior has a positive intention

Alla människor gör sitt bästa med de resurser som finns tillgängliga. Människor är inte sina beteenden. Acceptera personen, förändra beteendet. Det som verkar som ett negativt beteende är endast negativt eftersom att vi inte uppfattar den bakomliggande intentionen.
Läs mer –>

3. Vi har alla de resurser vi behöver We already have all the resources we need

Det finns inga människor utan resurser, det finns bara tillstånd utan resurser. Människor är perfekta.
Läs mer –>

4. Det finns inga misslyckanden – bara feedback There are no failure – only feedback

Du kan inte misslyckas. Om någonting inte fungerar, gör något annat på ett annat sätt.
Läs mer –>

5. Att ha ett val är bättre än att inte ha ett val alls To have a choice is better than not having a choice

Alla processer ska utformas för att utöka antalet val. Den person som har flest val och störst flexibilitet i sina tankar och beteenden har den största möjligheten i interaktionen med andra.
Läs mer –>

nlps grundantaganden

6. Du har ansvar för dina tankar och ditt tillstånd och därför även för dina resultat You are responsible for your thoughts and states and because of that even for your outcomes

Omgivningen kan påverka dig, men slutligen är det du som väljer de tankar som ligger till grund för ditt tillstånd och som i sin tur ger ett resultat. Därför är ansvaret ditt.

Läs mer –>

7.  Meningen med kommunikation är den respons du får The meaning of the communication is the response you get

Det finns ingen dålig kommunikation bara respons och feedback. Du kan inte ”inte-kommunicera”.

Läs mer –>

8. Kropp och sinne är ett system Mind and body are one system

Sättet att tänka på har konsekvenser för kroppen och sättet att bruka kroppen påverkar hur vi tänker. När du gör en förändring i det ena blir det andra automatiskt påverkat. Det omedvetna är allt som inte är medvetet just för tillfället. Det omedvetna vill dig väl.

Läs mer –>

9. Att modellera framgång leder till mästerskap Modelling successful performance leads to excellence

Om en person kan lyckas med något är det möjligt att göra detsamma om du lär dig hur den personen ser, hör, känner, tänker och agerar. Mästerskap kan kopieras.

Läs mer –>

10. Den del i systemet som har störst flexibilitet har störst påverkan på systemet The law of requisite variety

Omgivning och sammanhang förändras. Ett system behöver flexibilitet för att framgångsrikt kunna anpassa sig och överleva. Mängden flexibilitet behöver vara proportionerlig till variationen i systemet. När ett system blir mer komplext behövs mer flexibilitet.

 

I kommande inlägg fördjupar jag mig i dessa 10 grundantaganden.
/Lina Vestman

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *