NLP Grundantagande 7 – Meningen med kommunikation..

11 jan, 2016 | Gästbloggare, NLP | 0 Kommentarer

Meningen med kommunikation är den respons du får

The meaning of the communication is the response you get

Det finns ingen dålig kommunikation bara respons och feedback. Du kan inte ”inte-kommunicera”.

meningen med kommunikation

Meningsfull kommunikation

Inom NLP är kommunikationen (eller lingvistiken) en viktig del. Kommunicerar gör vi hela tiden och orden utgör bara en liten del av hur vi kommunicerar, desto större del utgör icke verbal kommunikation, så som kroppsspråk och tonläge. För att det ska bli meningsfull kommunikation behöver mottagaren förstå vad det är vi kommunicerar för att vi ska uppnå önskat resultat. Går inte budskapet fram hjälper det inte att säga samma sak en gång till med högre röst (om inte mottagaren hör dåligt).

Kommunikation handlar om överföring av budskap. Dessa budskap ska passera en mängd filter som erfarenheter, förvrängningar, generaliseringar. Det är inte bara dina egna filter utan även mottagarens. Det är inte så konstigt att det ibland blir missuppfattningar när vi kommunicerar med varandra. Om du inte får den respons, eller det resultat du eftersträvade kanske du behöver kommunicera på ett annat sätt – sätta dig in i mottagarens karta av verkligheten och utrycka dig på ett sätt så att mottagaren förstår.

Kommunikation med dig själv

Det handlar inte bara om kommunikationen med andra, ännu viktigare är hur du kommunicerar med dig själv. Hur låter din interna dialog? Om du är nedvärderande och hackar på dig själv, vilket resultat ger det? Troligtvis sämre självkänsla och självförtroende – kanske inte det resultat du egentligen eftersträvade?

Tänkvärt..

  • Nästa gång du kommunicerar med någon och ditt budskap inte går fram, hur kan du kommunicera på ett annat sätt? Kan du använda andra ord, säga det på ett annat sätt, med ett annat tonfall?
    kommunikation
  • Hur låter sin interna dialog? Är du sjysst mot dig själv eller klankar du ner på dig själv? Hur skulle det vara att träna på att ha en snäll och stöttande intern dialog?

Läs en sammanfattning över alla grundantaganden här.

/Lina Vestman

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *