Hormoner

Hurra för kroppens självläkning!

Kroppens självläkande förmåga så kallad homeostas, är så stor som 90%, varken vi behandlar oss med läkemedel eller inte. Vi har betydligt större inflytande på på vår egen hälsa än vad vi tror och tillskriver läkarvetenskapen större betydelse än vad som är bra för oss....

Jag älskar oxytocin!

Jag älskar det sexiga hormonet oxytocin, det gör du säkert också efter detta. 10 orsaker. Stärker relationer. Ökar samhörigheten och stärker positiva känslor mellan människor och minskar sociala rädslor och blyghet. Ökar vår förmåga att känna empati. Kärleksmolekylen....